Adult firefly abundance is linked to weather during the larval stage in the previous year

Tracy Evans (Co-auteur), Donald Salvatore, M. Van de Pol, Kees Musters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

82 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adult firefly abundance is linked to weather during the larval stage in the previous year'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences