Adult food choices depend on sex and exposure to early-life stress: Underlying brain circuitry, adipose tissue adaptations and metabolic responses

S R Ruigrok, J M Kotah, J E Kuindersma, E Speijer, A A S van Irsen, S E la Fleur, A Korosi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

68 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adult food choices depend on sex and exposure to early-life stress: Underlying brain circuitry, adipose tissue adaptations and metabolic responses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds