Adult neurogenesis and the unfolded protein response: new cellular and molecular avenues in sleep research.

P.J. Lucassen, W. Scheper, E.J.W. van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)183-186
TijdschriftSleep Medicine Reviews
Volume13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit