Adult neurogenesis, human after all (again): Classic, optimized, and future approaches

Paul J Lucassen, Carlos P Fitzsimons, Evgenia Salta, Mirjana Maletic-Savatic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

188 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adult neurogenesis, human after all (again): Classic, optimized, and future approaches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences