Adult neurogenesis requires Smad4-mediated bone morphogenic protein signaling in stem cells.

D. Colak, T. Mori, M.S Brill, A. Pfeifer, S. Falk, C. Deng, R. Monteiro, C.L. Mummery, L. Sommer, M. Gotz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adult neurogenesis requires Smad4-mediated bone morphogenic protein signaling in stem cells.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences