Advances in β-cell replacement therapy for the treatment of type 1 diabetes

Marie-Christine Vantyghem, Eelco J P de Koning, François Pattou, Michael R Rickels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

139 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Advances in β-cell replacement therapy for the treatment of type 1 diabetes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences