Advances in Rotifer Research [preface]

S.S.S. Sarma, R.D. Gulati, R.L. Wallace, S. Nandini, H.J. Dumont, R. Rico-Martínez

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-3
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume593
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit