Advances in yeast systematics and phylogeny and their use as predictors of biotechnologically important metabolic pathways

Cletus P. Kurtzman, Raquel Quintilla Mateo, Anna Kolecka, Bart Theelen, Vincent Robert, Teun Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  51 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TijdschriftFEMS Yeast Research
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - sep. 2015

  Citeer dit