Advancing the flatworm Macrostomum lignano as a versatile model organism for stem cell research.

T. Demircan

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

418 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Hubrecht Institute
Begeleider(s)/adviseur
  • Cuppen, Edwin, Promotor
  • Berezikov, Eugene, Promotor
Datum van toekenning11 sep. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit