Adverse wind conditions during northward Sahara crossings increase the in‐flight mortality of Black‐tailed Godwits

A. H. Jelle Loonstra*, Mo A. Verhoeven, Nathan R. Senner, Christiaan Both, Theunis Piersma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEcology Letters
Volume22
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 dec. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit