Advertising Gender - Using Computer Vision to Trace Gender Displays in Historical Advertisements, 1920-1990

Melvin Wevers, Thomas Smits

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

This study applies computer vision techniques to examine the representation of gender in historical advertisements. Using information on the relative size, position, and gaze of men and women in thousands of images, we chart gender displays in Dutch newspaper adverts between 1920 and 1990.
Originele taal-2Engels
TitelDH 2019: Proceedings of the Digital Humanities Conference 2019
StatusGepubliceerd - 09 jul. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Advertising Gender - Using Computer Vision to Trace Gender Displays in Historical Advertisements, 1920-1990'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit