Adviserend beter: De pragmatiek en syntaxis van een modaal-subjectief bijwoord

Kristel Doreleijers, Norbert Corver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-39
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit