Aerobic and anaerobic mineralization in the littoral and profundal sedients of a stratified lake (Abstract)the measurement of production of phototrophic bacteria in deep layers

J.P.R.A. Sweerts, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)19
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit