Aerobic mineralization of organic matter in the open water region of Lake Vechten

J.J. Olie, M.C.I. Blaauboer, R. Van Keulen, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)69-70
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume16
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit