Affect and Arousal in Insomnia: Through a Lens of Neuroimaging Studies

Julian E Schiel, Florian Holub, Roxana Petri, Jeanne Leerssen, Sandra Tamm, Masoud Tahmasian, Dieter Riemann, Kai Spiegelhalder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Affect and Arousal in Insomnia: Through a Lens of Neuroimaging Studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences