Afghanistan: Challenges of trying a war crimes veteran in The Hague

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

On Tuesday 22 February, the District Court of The Hague closed its latest universal jurisdiction trial, against an Afghan-Dutch national alleged to have been head of the Pul-e-Charki prison in Kabul in the 1980s. But the trial has been rife with challenges around this war crimes probe.
Originele taal-2Engels
TijdschriftJustice Info
StatusGepubliceerd - 25 feb. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Afghanistan: Challenges of trying a war crimes veteran in The Hague'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit