Afgraven, bodemtransplantaties en uitstrooien van maaisel op voormalige landbouwgronden: het Reijerscamp experiment

Florentine van Noppen, M. Bosch, E.R.J. Wubs, L. Haanstra, W. Verbaan, G.D.B. van Houwelingen, J. Philippona, R. van Ekeris, W.H. van der Putten, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

302 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op de Reijerscamp bij Wolfheze zijn de effectiviteit van bodemtransplantaties en het uitstrooien van maaisel voor het ontwikkelen van heide en heischraal grasland op een voormalig landbouwgebied vergeleken. Deze natuurherstelmaatregelen zijn toegepast en getest in gebieden waar de toplaag van de bodem (de voormalige bouwvoor) is afgegraven en in niet-afgegraven gebieden. Wat zijn de resultaten van dit experiment en welke meerwaarde levert bodemtransplantatie voor natuurontwikkeling op?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)222-226
Aantal pagina's5
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume116
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2015

Keywords

  • national

Citeer dit