Afiks verbal bahasa Jawa Kuna

D. Puspitorini

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Indonesisch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universitas Indonesia
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Molen, W., Promotor
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit