African islands and the formation of the Dutch Atlantic economy: Arguin, Gorée, Cape Verde and São Tomé

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

516 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)549-567
TijdschriftInternational journal of maritime history
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit