Afrikaans op de etymologiebank

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVoertaal
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit