Afrikaans op de etymologiebank

Nicoline van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVoertaal
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit