After Jihad. A biographical approach to passionate politics in Indonesia

M.N. Azca

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Schulte Nordholt, H.G.C., Promotor
  • van Klinken, G.A., Promotor
StatusGepubliceerd - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit