After-life effects: living and dead invertebrates differentially affect plants and their associated above- and belowground multitrophic communities

M. Kos (Co-auteur), Jingying Jing, Ivor Keesmaat, S.A.J. Declerck, Roel Wagenaar, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

127 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'After-life effects: living and dead invertebrates differentially affect plants and their associated above- and belowground multitrophic communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology