Afvalwaterzuivering met helofytenfilters, een haalbaarheidsstudie

E.C. Gleichman-Verheijen, W.H. Van der Putten, L. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)56-60
  TijdschriftH2O
  Volume25
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit