Against All Odds: Labour Activism in the Middle East and North Africa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-68
TijdschriftWorkers of the world : international journal on strikes and social conflict
Volume1
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit