Tegen koning en keizer: Protest en oproer in de Napoleontische tijd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageAgainst King and Emperor: Protest and Rebellion during the Napoleonic Period
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-28
Aantal pagina's5
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume41
Nummer van het tijdschriftapril
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit