Against Phonetically-Based Phonology [Review of: B. Hayes (2004) Phonetically-Based Phonology]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftJournal of Linguistics
Volume42
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit