Age-dependent clutch size in a koinobiont parasitoid

J.A. Elzinga, J.A. Harvey, A. Biere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Age-dependent clutch size in a koinobiont parasitoid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology