Age-dependent clutch size in a koinobiont parasitoid

J.A. Elzinga, J.A. Harvey, A. Biere

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Age-dependent clutch size in a koinobiont parasitoid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology