Age-period-cohort models for forecasting fertility

F.J. Willekens, N. Baydar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

188 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit