Age-related decreased inhibitory vs. excitatory gene expression in the adult autistic brain

Louie N van de Lagemaat, Bonnie Nijhof, Daniëlle G M Bosch, Mahdokht Kohansal-Nodehi, Shivakumar Keerthikumar, J.A. Heimel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

188 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Age-related decreased inhibitory vs. excitatory gene expression in the adult autistic brain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences