Age-related increase in inferior frontal gyrus activity and social functioning in autism spectrum disorder.

J.A. Bastiaansen, Mark Thioux, L. Nanettia, C. Van der Gaag, C. Ketelaars, R. Minderaa, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)832-838
TijdschriftBiological Psychiatry
Volume69
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit