Age-related macular degeneration and smoking. The Rotterdam Study

J.H. Vingerling, A. Hofman, D.E. Grobbee, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1193-1196
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume114
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit