Age-related maculopathy; its genetic basis

P.T.V.M. de Jong, A.A.B. Bergen, C.C.W. Klaver, C.M. van Duijn, J.M. Assink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)396-400
TijdschriftEye
Volume15
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit