Age-specific prevalence and causes of blindness and visual impairment in an older population

C.C.W. Klaver, R.C.W. Wolfs, J.R. Vingerling, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)653-658
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume116
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit