Ageing EU looks into future labour market: more part-time jobs will affect employment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Population ageing will affect the future labour market in the European Union. The size of the workforce is set to decline in the long term, even if labour force participation rises.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-14
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume25
Nummer van het tijdschriftSpecial issue
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ageing EU looks into future labour market: more part-time jobs will affect employment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit