Ageing EU looks into future labour market: more part-time jobs will affect employment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ageing EU looks into future labour market: more part-time jobs will affect employment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences