Ageing in the Netherlands: Should we trust the generational accountant’s view of the world?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-46
TijdschriftCPB Report
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - aug 2000

Citeer dit