Ageing well: methane oxidation and methane oxidizing bacteria along a chronosequence of 2000 years.

A. Ho, C. Lueke, Z-H Cao, P. Frenzel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ageing well: methane oxidation and methane oxidizing bacteria along a chronosequence of 2000 years.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences