Agency and resilience in the sex trade; Adolescent girls in rural Indramayu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-35
TijdschriftThe Asia Pacific Journal of Anthropology
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit