Aggravated activity of nucleus basalis neurons in Alzheimer's disease is ApoE type dependent

A. Salehi, E.J.G. Dubelaar, M. Mulder, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's11445-11449
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit