Aggregation pheromones of Drosophila immigrans, D. phalerata and D. subobscura

K. Hedlund, R.J. Bartelt, M. Dicke, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aggregation pheromones of Drosophila immigrans, D. phalerata and D. subobscura'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences