Aggregation pheromones of Drosophila immigrans, D. phalerata and D. subobscura

K. Hedlund, R.J. Bartelt, M. Dicke, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Downloads (Pure)

Zoekresultaten