Agrarische bedrijfsveranderingen 1955-1980. Enkele observaties uit een oral history-project

A.M. Molema, Binne de Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)163-176
  TijdschriftDe Vrije Fries
  Volume96
  StatusGepubliceerd - dec 2016

  Citeer dit