Agree to Disagree: A Computational Humanities Approach to Scholarly Discourse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

155 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Agree to Disagree: A Computational Humanities Approach to Scholarly Discourse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Engineering & Materials Science