Agree to Disagree: A Computational Humanities Approach to Scholarly Discourse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

155 Downloads (Pure)

Zoekresultaten