Agree to disagree: Modelling co-existing scholarly perspectives on literary text

Elli Bleeker*, Bram Buitendijk, Ronald Haentjens Dekker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Agree to disagree: Modelling co-existing scholarly perspectives on literary text'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Engineering & Materials Science

Social Sciences