Agriculturally important yeasts: biological control of field and postharvest diseases using yeast antagonists, and yeasts as pathogens of plants

D.A. Schisler, W.J. Janisiewicz, T. Boekhout, C.P. Kurtzman

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TitelThe Yeasts, a Taxonomic Study, 5th ed
  UitgeverijElsevier B.V.
  Pagina's45-52
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit