Agriculture erases climate constraints on soil nematode communities across large spatial scales

Xianping Li, Huimin Zhu, Stefan Geisen, Céline Bellard, Feng Hu, Huixin Li, Xiaoyun Chen, Manqiang Liu (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten