Ahmedabad: A Cautionary Tale [Review of: H. Spodek (2011) Ahmedabad; Shock city of twentieth century India]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18
TijdschriftIIAS Newsletter
Volume62
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit