AIDS patient death caused by novel Cryptococcus neoformans × C. gattii Hybrid

M. Bovers, F. Hagen, E.E. Kuramae, H.L. Hoogveld, F. Dromer, G. St-Germain, T. Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  250 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1105-1108
  TijdschriftEmerging Infectious Diseases
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit